logo

Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes

Versión 2024 live

Buscar

 Buscar  

Buscar revistes alfabèticament per títol
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Altres index

MIAR és una matriu d'informació amb dades de més de 100 fonts, corresponents a repertoris de revistes i bases de dades d'indexació i resum internacionals (de citacions, multidisciplinars o especialitzades), que s'elabora amb el propòsit de facilitar informació útil per a la identificació de revistes científiques i l'anàlisi de la seva difusió.

Una cerca a MIAR a partir d'un ISSN retornarà informació sobre la difusió de qualsevol revista a les fonts analitzades per MIAR, tot i que es tracti d’una revista que no hagi estat donada d’alta en MIAR.

MIAR accepta la col·laboració d'editors, autors i lectors, que poden sugerir noves revistes, o establir contacte per informar d'errors, presentar dades o formular comentaris.

Amb el suport del Grup de recerca consolidat “Cultura, Biblioteques i Continguts Digitals (CBCD)” (SGR 2021-00282/ Generalitat de Catalunya), adscrit al Centre de Recerca en Informació Comunicació i Cultura (CRICC): https://fima.ub.edu/grups/cricc/productes