logo

Information Matrix for the Analysis of Journals

Versión 2021
Este registro es antiguo. Se mantiene únicamente con finalidades históricas. Consulte la versión actual de MIAR.

2013-2298. REVISTA D'INNOVACIÓ DOCENT UNIVERSITÀRIA (RIDU).

TITLE (2021)
REVISTA D'INNOVACIÓ DOCENT UNIVERSITÀRIA (RIDU)
ICDS (2021)
1.50
Visibilidad (2021)
ISSN: 2014-1319,2014-1319,2013-2298
Está en DIALNET y ninguna base ni Latindex (DIALNET)= +0.4
Antigüedad = 12 años (fecha inicio: 2009)
Pervivencia: log10(12) = +1.1
ICDS = 1.5
 
Amb el suport del Grup de recerca consolidat “Cultura, Biblioteques i Continguts Digitals (CBCD)” (SGR 2021-00282/ Generalitat de Catalunya), adscrit al Centre de Recerca en Informació Comunicació i Cultura (CRICC): https://fima.ub.edu/grups/cricc/productes