logo

Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes

Versión 2021 live

Buscar

 Buscar  

Buscar revistes alfabèticament per títol
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Altres index

MIAR recull dades per a la identificació i anàlisi de revistes científiques. Si s'introdueix a la casella de cerca qualsevol ISSN, el sistema localitzarà en quines bases de dades de les contemplades en la matriu està indexada la revista, estigui o no recollida amb fitxa pròpia dins MIAR, i calcularà el seu ICDS (sense comptar l'Índex de Pervivència si no forma part de MIAR).

MIAR és COL·LABORATIVA. Editors, autors i lectors poden suggerir noves revistes, informar d’errades, aportar notícies del sector o compartir la informació a les xarxes socials. Els editors poden aportar informació de valor afegit sobre les seves revistes sempre que pugui ser contrastada amb una font pública a Internet.

MIAR és INTEGRADORA. A més de mostrar la visibilitat en bases de dades, MIAR ofereix informació de la presència de la revista en repertoris d'avaluació com ara el Sello de Calidad FECYT, Scimago Journal Rank, o CARHUS+, així com la política d'accés obert que recull el color ROMEO.

MIAR és TRANSPARENT i està ACTUALITZADA. En tots els casos la informació es processa a partir del llistat públic que ofereixen les fonts i es pot contrastar directament amb l'original. Cada final de trimestre (els últims dies de març, juny, setembre i desembre) verifiquem els llistats d’aquestes fonts per tal de mantenir actualitzat el sistema amb les darreres incorporacions. L'algorisme de càlcul de l’ICDS és públic i es mostra en cada fitxa de revista.

Amb el suport del Grup de recerca consolidat “Cultura i Continguts Digitals” (2017_SGR422 / Generalitat de Catalunya), adscrit al Centre de Recerca en Informació Comunicació i Cultura (CRICC): https://fima.ub.edu/grups/cricc/productes