logo

Information Matrix for the Analysis of Journals

Version 2009
Este registro es antiguo. Se mantiene únicamente con finalidades históricas. Consulte la versión actual de MIAR.

1201-2459. EARLY MODERN LITERARY STUDIES:A JOURNAL OF SIXTEENTH- AND SEVENTEENTH-CENTURY ENGLISH LITERATURE.

TITLE (2009)
EARLY MODERN LITERARY STUDIES:A JOURNAL OF SIXTEENTH- AND SEVENTEENTH-CENTURY ENGLISH LITERATURE
ICDS (2009)
4.146
Visibilidad (2009)
 
Amb el suport del Grup de recerca consolidat “Cultura i Continguts Digitals” (2017_SGR422 / Generalitat de Catalunya), adscrit al Centre de Recerca en Informació Comunicació i Cultura (CRICC): https://fbd.ub.edu/grups/cricc/recerca/grups