logo

Information Matrix for the Analysis of Journals

Version 2009
Este registro es antiguo. Se mantiene únicamente con finalidades históricas. Consulte la versión actual de MIAR.

0188-9834. NÓESIS. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.

TITLE (2009)
NÓESIS. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
ICDS (2009)
2.5
Visibilidad (2009)
 
Amb el suport del Grup de recerca consolidat “Cultura i Continguts Digitals” (2017_SGR422 / Generalitat de Catalunya), adscrit al Centre de Recerca en Informació Comunicació i Cultura (CRICC): https://fima.ub.edu/grups/cricc/productes