logo

Information Matrix for the Analysis of Journals

Version 2009
Este registro es antiguo. Se mantiene únicamente con finalidades históricas. Consulte la versión actual de MIAR.

0091-3847. THE PHYSICIAN AND SPORTSMEDICINE A PEER REVIEWED JOURNAL OF MEDICAL ASPECTS OF SPORTS, EXERCISE AND FITNESS.

TITLE (2009)
THE PHYSICIAN AND SPORTSMEDICINE A PEER REVIEWED JOURNAL OF MEDICAL ASPECTS OF SPORTS, EXERCISE AND FITNESS
ICDS (2009)
7.977
Visibilidad (2009)
 
Amb el suport del Grup de recerca consolidat “Cultura i Continguts Digitals” (2017_SGR422 / Generalitat de Catalunya), adscrit al Centre de Recerca en Informació Comunicació i Cultura (CRICC): https://fbd.ub.edu/grups/cricc/recerca/grups